Czym jest wszawica?

Wszawica jest jedną z najczęściej występujących chorób pasożytniczych u ludzi. Może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od warunków socjoekonomicznych, w których żyje. Najczęściej pojawia się wśród dzieci w wieku 2-12 lat, głównie ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się (bezpośredni kontakt między rówieśnikami w przedszkolu, szkole, podczas obozów, kolonii i zajęć sportowych).

Szacuje się, że wszawica dotyka w Polsce od 0,6 do 2% dzieci w wielu szkolnym. Na podstawie danych z 2015 roku pojawia się ona w 44,5% wszystkich szkół w Polsce. Wszawica nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych, co oznacza, że przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dodatkowo nie istnieje obowiązek profilaktycznego sprawdzania głów dzieci przez personel medyczny w szkołach i przedszkolach, co utrudnia wychwycenie ognisk wszawicy oraz wdrożenie działań leczniczych i profilaktycznych. Stąd ciężar dbania o profilaktykę i leczenie został przesunięty na rodziców i/lub opiekunów.

 

Należy pamiętać o kilku ważnych faktach:

  • skutecznym sposobem profilaktyki wszawicy jest edukacja i stała kontrola czystości włosów i skóry głowy dzieci;
  • należy wyrobić u dzieci zachowania higieniczne oraz prawidłowe nawyki korzystania z rzeczy osobistych takich jak np.: nakrycia głowy, grzebienie, spinki do włosów itp.;
  • w przypadku stwierdzenia u dziecka wszy (nie zaleca się opuszczania przez nie zajęć szkolnych) powinno się zastosować leczenie oraz dążyć do wyeliminowania bliskich kontaktów głowy danego dziecka z innymi dziećmi;
  • istnieje wiele domowych sposobów w zapobieganiu wystąpienia wszawicy, jednak brak jest wystarczających dowodów potwierdzających ich skuteczność;
  • brak wdrożonego leczenia może doprowadzić do nasilenia objawów i dalszego rozprzestrzeniania się wszy, a w konsekwencji do obniżonego poczucia wartości i pewności siebie oraz ogólnego złego samopoczucia;
  • zaleca się, aby nie traktować wszawicy jako tragedii – owszem, obecność pasożyta nie jest niczym przyjemnym, ale rzadko wszawica staje się bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia dziecka.

Wszawica jest więc problemem, z którym muszą się zmierzyć nie tylko rodzice, ale również dyrekcja, nauczyciele oraz personel szkoły czy przedszkola.
W celu ułatwienia Państwu tego zadania przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, których zadaniem jest rozszerzenie wiedzy na temat wszawicy, jej leczenia i profilaktyki:

Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie (koszty wysyłki również są pokrywane przez Wysyłającego) – wystarczy wypełnić poniższy formularz zamówienia.

Potrzebujesz materiałów drukowanych?

Skontaktuj się z nami!

Prezentacja na temat wszawicy dla rodziców i nauczycieli
Plakat informujący o problemie wszawicy w szkole/przedszkolu
Ulotka dla dla rodziców, zachęcającą do regularnego sprawdzania głów swoim dzieciom