Kontakt

STADA Poland Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa

Tel.: 22 737 79 20
e-mail: sekretariat.pl@stada.com

Incydenty medyczne należy zgłaszać:
drugsafety.pl@stada.com

Tel.:

+ 48 22 737 79 34
+ 48 608 557 956

Jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przez Stada Poland? Aby zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym, proszę kliknąć tutaj.